Description

vaginální, anální nebo orální vniknutí sexuální povahy do těla druhé osoby jakoukoli částí těla nebo předmětem bez jejího souhlasu, a to známým nebo partnerem, s nímž oběť znásilnění měla schůzku

Additional notes and information

Pojem znásilnění na schůzce označuje také jiné nedobrovolné jednání sexuální povahy. Za znásilnění na schůzce se považuje rovněž nucení druhé osoby k účasti na nedobrovolných aktech sexuální povahy se třetí osobou. Dobrovolností se rozumí souhlas daný z vlastní svobodné vůle dotčené osoby.