Description

seksueel geweld door iemand waarmee het slachtoffer een date heeft

Additional notes and information

Daterape verwijst niet alleen naar verkrachting, maar naar allehandelingen van seksuele aard zonder wederzijds goedvinden. Ook het ervoor zorgen dat een andere persoon zonder wederzijds goedvinden betrokken raakt bij handelingen van seksuele aard met een derde persoon, wordt als daterape beschouwd.Onder goedvinden wordt verstaan het uit vrije wil geven van vrijwillige instemming.