Description

penetrazzjoni mhux konsenswali tal-vaġina, anali jew orali fil-ġisem ta’ persuna oħra fejn il-penetrazzjoni hi ta’ natura sesswali, bi kwalunkwe parti tal-ġisem jew b’xi oġġett, minn konoxxenza jew minn sieħeb tal-vittma tal-istupru

Additional notes and information

Stupru waqt appuntament tirreferi wkoll għal kull att ieħor ta' natura sesswali li mhuwiex kunsenswali. Li persuna ġġiegħel lil persuna oħra biex tagħmel atti ta' natura sesswali mhux kunsenswali ma' terza persuna huwa kkunsidrat ukoll bħala stupru waqt appuntament. Il-kunsens jirreferi għall-qbil volontarju bħala riżultat tar-rieda ħielsa tal-persuna.