Description

penetracja natury seksualnej ciała innej osoby, pochwowa, analna lub oralna, na którą osoba ta nie wyraziła zgody, dokonana dowolną częścią ciała lub przedmiotem przez znajomego bądź partnera ofiary gwałtu

Additional notes and information

Gwałt na randce odnosi się do wszystkich innych czynów natury seksualnej, na które nie wyrażono zgody. Powodowanie udziału innej osoby w akcie natury seksualnej z osobą trzecią, na który nie wyrażono zgody, również uznaje się za gwałt na randce. Zgoda oznacza dobrowolne porozumienie wynikające z wolnej woli danej osoby.