Description

Вагинално, анално или орално проникване, без съгласието на момичето/жената, когато проникването е от сексуален характер, с която и да е част на тялото или с предмет и е осъществено от познат или от партньор по време на среща.

Additional notes and information

Изнасилването при среща се отнася и до всякакви други актове от сексуален характер, при които не е дадено съгласие. Принуждаването на друго лице да извършва акт от сексуален характер с трето лице без съгласие също се счита за изнасилване при среща. Съгласието означава доброволно съгласяване в резултат на свободната вола на лицето.