Description

Elke vaginale, anale of orale binnendringing van het lichaam van een ander persoon zonder toestemming, waarbij de penetratie van seksuele aard is, met een lichaamsdeel of object. Daarnaast ook iedere andere seksuele daad met gebruik van dwang, geweld, bedreiging, verrassing of andere middelen, ongeacht de relatie van het slachtoffer tot de dader.

Additional notes and information

Doel van een afzonderlijke statistische definitie is tot hulpmiddel te dienen voor de EU-staten bij het verzamelen van vergelijkbare data over geweld tegen vrouwen.

Het dwingen van een persoon tot deelnemen aan seksuele daden met een derde persoon wordt ook gezien als verkrachting.

Toestemming verwijst naar vrijwillige overeenstemming als resultaat van de vrije wil van een persoon. Als het slachtoffer een is kind jonger dan wat in de nationale wet gedefinieerd is als meerderjarig, dan geldt seksuele gemeenschap met hem of haar als verkrachting.

In internationale juridische verdragen is verkrachting vastgelegd als schending van vrouwenrechten ( VN Algemene Vergadering Resolutie 48/104 gebaseerd op de Verenigde naties Universele Verklaring van de rechten van de Mens ); als een vorm van marteling ( procedure van het Europese Hof van Mensenrechten, gebaseerd op het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens ); als een oorlogsmisdaad ( Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof ); en als vorm van gender-gerelateerde discriminatie van vrouwen ( CEDAW, Verdrag inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen; VN-Vrouwenverdrag )

Statistical definition:

Seksuele penetratie, vaginaal, anaal of oraal, door het gebruik maken van voorwerpen of lichaamsdelen, zonder toestemming, met gebruik van macht, dwang of door gebruik te maken van de kwetsbaarheid van he slachtoffer.