Description

Bendra apibrėžtis: bet koks seksualinio pobūdžio, bet kuria kūno dalimi arba objektu be sutikimo atliekamas vaginalinis, analinis arba oralinis įsiskverbimas į kito asmens kūną, taip pat bet kuris kitas be sutikimo atliekamas seksualinio pobūdžio veiksmas, kai naudojama prievarta, smurtas, grasinimai, spaudimas, apgaulė, staigus užpuolimas ir kiti būdai, nesvarbu, koks yra nusikaltėlio santykis su auka. Statistinė apibrėžtis: Seksualinis įsiskverbimas, tiek vaginalinis, tiek analinis ar oralinis, naudojant objektą ar kūno dalis, be asmens sutikimo, pasitelkiant jėgą, prievartą arba pasinaudojant aukos pažeidžiamumu.

Additional notes and information

Bendra apibrėžitis: Kito asmens vertimas užsiimti seksualinio pobūdžio veiksmais su trečiuoju asmeniu be sutikimo taip pat yra išžaginimas. Sutikimas - tai savanoriškas susitarimas, kuris yra asmens laisvos valios rezultatas. Kai auka yra vaikas, jaunesnis nei nacionalinės teisės aktuose nurodytas sutikimo amžius, lytinis aktas su ja arba juo yra išžaginimas. Tarptautiniuose teisės aktuose išžaginimas laikomas moterų žmogaus teisių pažeidimu (JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 48/104, remiantis Jungtinių Tautų visuotine žmogaus teisių deklaracija), kankinimo forma (Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, remiantis Europos Žmogaus teisių konvencija), karo nusikaltimu (Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas), moterų diskriminacijos dėl lyties forma (Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, CEDAW komiteto Bendroji rekomendacija Nr. 19). Pastaba: atskirsos statistinės apibrėžties tikslas - padėti ES valstybėms narėms surinkti palyginamus administracinius duomenis apie smurtą prieš moteris.