Description

Ilma teise isiku nõusolekuta sugulise iseloomuga teona mingi kehaosa või eseme viimine teise isiku tuppe, pärakusse või suhu või muud sugulise iseloomuga teod, kus kasutatakse sundi, vägivalda, ähvardusi, kavaldamist, üllatamist või muid meetodeid olenemata ründaja suhtest ohvriga

Additional notes and information

Vägistamine on ka see, kui sunnitakse kedagi kolmanda isikuga sugulise iseloomuga teole ilma tema nõusolekuta. Nõusolek on vabatahtlik nõustumine inimese vaba tahte tulemusel. Kui ohver on laps, kes on noorem, kui seksuaalne täisiga riigis ette näeb, on seksuaalvahekord temaga vägistamine. Rahvusvahelistes õigusraamistikes nähakse vägistamist naiste õiguste rikkumisena (ÜRO Peaassamblee resolutsioon 48/104, mis põhineb ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonil), piinamisena (Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika, mis põhineb Euroopa Inimõiguste Konventsioonil) , sõjakuriteona (Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut) j ja soolise naistevastase diskrimineerimisena (Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon, CEDAW).