Description

Свака вагинална, анална или орална пенетрација у тијело друге особе учињена без пристанка, гдје је пенетрација сексуалне природе, са било којим дијелом тијела или предметом, као и сваки други сексуални чин учињен без пристанка и учињен под присилом, употребом насиља, пријетњом, присилом, лукавством, изненађењем или на други начин, без обзира на однос насилника и жртве. Условљавање партнера или партнерке да се укључи у неспоразумне радње сексуалне природе са трећом особом такође се сматра силовањем.

Additional notes and information

Пристанак се односи на добровољни договор који је резултат слободне воље особе. Када је жртва дијете млађе од старосне границе/броја година која је предвиђена државним законом као граница за давање пристанка, сексуални однос са њом је силовање. У међународном правном поретку силовање се сматра кршењем женских људских права (Резолуција 48/104 Генералне скупштине УН-а на основу Опште декларације о људским правима Уједињених нација); као облик тортуре (пракса Европског суда за људска права, на основу Европске конвенције о људским правима); као ратни злочин (Римски статут Међународног кривичног суда); и као облик родно засноване дискриминације над женама (Конвенција о уклањању свих облика дискриминације над женама, Општа препорука CEDAW комитета број 19).