Description

Generell definition
Alla former av vaginal, anal eller oral penetration av en annan persons kropp utan samtycke där penetrationen är av sexuellt slag, med en kroppsdel eller med ett föremål, samt alla andra former av handlingar av sexuell natur utan samtycke med hjälp av tvång, våld, hot, fångenskap, list, överrumpling eller andra medel, oavsett förövarens relation till offret.

Notera att: Att få en annan person att mot sin vilja delta i handlingar av sexuell natur med en tredje person betraktas också som våldtäkt.

Samtycke avser frivillig överenskommelse som en följd av personens fria vilja. Om offret är ett barn som är yngre än den sexuella myndighetsålder som föreskrivs i nationell lagstiftning innebär sexuellt umgänge med detta barn våldtäkt.

Inom ramen för internationella rättssystem definieras våldtäkt som en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter (FN:s generalförsamlings resolution 48/104 som är baserad på Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna), som en form av tortyr (praxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, baserad på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna), som ett krigsbrott (Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen), som en form av genusbaserad diskriminering av kvinnor (konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, allmän rekommendation nr 19 från Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor).

Statistisk definition

Sexuell penetration, oavsett vaginal, anal eller oral, med en kroppsdel eller med ett föremål, utan samtycke, med hjälp av våld, tvång eller genom att utnyttja offrets hjälplöshet.