Description

Splošna definicija: vsaka vaginalna, analna ali oralna spolna penetracija v telo druge osebe brez njene privolitve s katerim koli delom telesa ali predmetom, kot tudi vsa druga nekonsenzualna dejanja spolne narave z uporabo sile, nasilja, groženj, pritiska, zvijače, presenečenja ali drugih sredstev ne glede na odnos storilca z žrtvijo. Opomba: Za posilstvo se šteje tudi povzročitev vpletenosti tretje osebe v spolna dejanja brez privolitve.
Privolitev se nanaša na prostovoljni pristanek osebe kot rezultat njene svobodne volje. Kadar je žrtev otrok, mlajši od starosti, ki je v nacionalnem pravu opredeljena kot starost za privolitev, se spolni odnos z njim šteje za posilstvo.
V mednarodnih pravnih ureditvah se posilstvo pojmuje kot nasilje nad človekovimi pravicami žensk (Resolucija Generalne skupščine ZN 48/104, ki temelji na Splošni deklaraciji Združenih narodov o človekovih pravicah); kot oblika mučenja (praksa Evropskega sodišča za človekove pravice, ki temelji na evropski Konvenciji o človekovih pravicah); kot vojni zločin (Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča) in kot oblika diskriminacije žensk na podlagi spola (Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, splošno priporočilo Odbora CEDAW št. 19) Statistična definicija

Vaginalna, analna ali oralna spolna penetracija brez privolitve z uporabo predmeta ali delov telesa, ki je storjena z uporabo sile, prisile ali z izkoriščanjem ranljivosti žrtve.

Additional notes and information

Namen ločene statistične definicije je pomagati državam članicam EU pri zbiranju primerljivih administrativnih podatkov o nasilju nad ženskami.