Description

violență împotriva femeilor și fetelor ținute închise in locuri în care drepturile le sunt controlate.

Additional notes and information

Act de violență ce constituie violență comisă de către stat, fiind comis în locuri precum: secții de poliție, centre de detenție, închisori, instituții de binefacere, centre de detenție pentru imigranți. Femeile aflate în detenție pot fi expuse unui risc deosebit de violență din partea personalului și pot avea posibilități foarte reduse de a raporta aceste acte de violență.