Description

nasilje nad ženama i djevojčicama kojima je kretanje ograničeno na lokaciji na kojoj im se kontroliraju prava

Additional notes and information

Nasilje na lokacijama koje uključuju prostorije za zadržavanje, centre za pritvor, zatvore, institucije socijalne skrbi ili centre za pritvor imigranata predstavlja državno nasilje. Žene u pritvoru mogu biti posebno izložene riziku od nasilja zaposlenika te mogu imati vrlo ograničene mogućnosti prijave takvog nasilja.