Description

smurtas prieš moteris ir mergaites, izoluotas vietoje, kur jų teisės yra kontroliuojamos

Additional notes and information

Policijos kamerose, sulaikymo centruose, kalėjimuose, socialinės rūpybos įstaigose, imigrantų sulaikymo centruose atliekami prievartos veiksmai yra valstybės vardu vykdomas smurtas. Į sulaikymo vietas patekusioms moterims gresia ypač didelė darbuotojų smurto rizika. Jos gali neturėti jokių galimybių pranešti apie tokius smurto veiksmus.