Description

az emberi jogok megsértése és a nőkkel szembeni megkülönböztetés egyik formája; a nemi alapú erőszak mindazon cselekményei, amelyek testi, szexuális, lelki vagy gazdasági sérelmet vagy szenvedést okoznak vagy okozhatnak a nőknek, ideértve az ilyen cselekményekkel való fenyegetést, a kényszert vagy a szabadságtól való önkényes megfosztást, akár a közéletben, akár a magánéletben fordul is az elő

Additional notes and information

A nők elleni erőszak formáit és megnyilvánulásait társadalmi és kulturális normák, valamint az egyes társadalmi, gazdasági és politikai rendszerek dinamikái alakítják. Azt, hogy milyen formájú erőszakot szenvednek el a nők és hogyan tapasztalják azt meg, befolyásolják olyan tényezők, mint a nők faji vagy etnikai származása, kasztja, társadalmi osztálya, migráns vagy menekült jogállása, életkora, vallása, szexuális irányultsága, családi állapota, fogyatékossága vagy HIV-fertőzöttsége.
Általánosságban a nők elleni erőszak fogalommeghatározásai és leírásai hangsúlyozzák, hogy az erőszak e fajtája a nemen alapul; ezért a „nők elleni erőszak” és a „nemi alapú erőszak” gyakran egymás szinonimáiként használatosak. Egyes kifejezésekben a „nők elleni” kitétel használatos az áldozatok nemének megjelölésére. Más kifejezések, például a „férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszak” a nemi szempontú semlegesség elkerülése érdekében az elkövető és az áldozat nemét is megjelölik.