Description

Насиље над женама представља кршење људских права и вид дискриминације жена. Насиље над женама подразумијева сваки чин родно заснованог насиља који за резултат има или ће вјероватно имати физичку, сексуалну, психолошку или економску повреду или патњу жена, укључујући пријетње таквим дјелима, присилу, односно неосновано лишавање слободе, било да се дешава у јавном или у приватном животу..

Additional notes and information

Облици и манифестације насиља над женама обликују се социјалним и културним нормама, као и динамиком сваког социјалног, економског и политичког система. Фактори попут расног или етничког поријекла жена, касте, класе, мигрантског или избјегличког статуса, старости, религије, сексуалне оријентације, брачног статуса, инвалидитета или ХИВ статуса утицаће на то које облике насиља жене трпе и како их доживљавају. Уопштено говорећи, дефиниције и описи насиља над женама истичу да се ова врста насиља заснива на роду; стога се појмови „насиље над женама” и „родно засновано насиље” често користе као синоними. У одређеном смислу, израз „усмјерено против жена” се додаје да би се дала родна димензија насиљу које се врши. Други концепти, попут „насиље мушкараца над женама” / “мушко насиље над женама” односе се на починиоце и жртве како би се избјегла родна неутралност.