Description

kršitev človekovih pravic in oblika diskriminacije žensk, ki vključuje vsa nasilna dejanja nad ženskami zaradi spola, ki povzročijo ali bi lahko povzročila fizične, spolne ali psihične poškodbe ali ekonomsko škodo ali trpljenje žensk, vključno z grožnjami s takimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti, ne glede na to, ali do njih pride v javnem ali zasebnem življenju

Additional notes and information

Oblike in izraze nasilja nad ženskami izoblikujejo družbene in kulturne norme ter dinamika posameznega družbeno-ekonomskega in političnega sistema. Na to, katerim oblikam nasilja so izpostavljene in kako jih doživljajo, vplivajo dejavniki, kot so rasno ali etnično poreklo žensk, kasta, razred, status migrantke ali begunke, starost, veroizpoved, spolna usmeritev, zakonski stan, oviranost ali status okuženosti z virusom HIV.
Na splošno je poudarek opredelitev in opisov nasilja nad ženskami v tem, da ta vrsta nasilja temelji na spolu, zato se pojma „nasilje nad ženskami“ in „nasilje na podlagi spola“ pogosto uporabljata kot sopomenki. V nekaterih izrazih se dikcija „nad ženskami“ uporablja zaradi opredelitve spola žrtev. Drugi pojmi, kot je „nasilje moških nad ženskami“, določajo spol obema, storilcu in žrtvi, da bi se izognili nevtralnemu spolu.