Description

naruszenie praw człowieka i forma dyskryminacji wobec kobiet obejmująca wszelkie czyny przemocy związanej z płcią, które skutkują, lub mogą skutkować, fizyczną, seksualną, psychologiczną krzywdą lub cierpieniem lub ekonomiczną szkodą kobiet; w tym groźby dopuszczenia się takich czynów, przymus lub arbitralne pozbawienie wolności, występujące zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym

Additional notes and information

Formy i przejawy przemocy wobec kobiet są kształtowane przez normy społeczne i kulturowe, a także dynamikę każdego systemu społecznego, gospodarczego i politycznego. Czynniki takie jak pochodzenie rasowe i etniczne kobiet, kasta, klasa, status migrantki lub uchodźczyni, wiek, religia, orientacja seksualna, stan cywilny, niepełnosprawność lub nosicielstwo wirusa HIV mają wpływ na to, jakich form przemocy doświadczą kobiety i jak będą ich doświadczać. Ogólnie mówiąc, definicje i opisy przemocy wobec kobiet podkreślają, że ten rodzaj przemocy jest zależny od płci, a tym samym „przemoc wobec kobiet” i „przemoc ze względu na płeć” często są używane jako synonimy. W niektórych przypadkach wyrażenia „wobec kobiet” używa się dla podkreślenia płci ofiary. Inne koncepcje, takie jak „przemoc mężczyzn wobec kobiet”. podkreślają zarówno płeć sprawcy, jak i ofiary w celu uniknięcia neutralności płciowej.