Description

Насиље према женама представља кршење људских права и вид дискриминације жена. Насиље према женама подразумева сваки чин родно заснованог насиља које за резултат има или ће вероватно имати, физичку, сексуалну, психолошку или економску повреду или патњу женама, укључујући претње таквим делима, присилу, односно неосновано лишавање слободе, било да се дешава у јавном или у приватном животу. Видети такође: родно засновано насиље према женама; жртва; преживела/ли

Additional notes and information

Облици и манифестације насиља према женама обликују се социјалним и културним нормама, као и динамиком сваког социјалног, економског и политичког система. Фактори попут расног или етничког порекла жена, сталежа, класе, мигрантског или избегличког статуса, старости, религије, сексуалне оријентације, брачног статуса, инвалидности или ХИВ статуса утицаће на то које облике насиља жене трпе и како их доживљавају. Уопштено говорећи, дефиниције и описи насиља према женама истичу да се ова врста насиља заснива на роду; стога се појмови „насиље према/над женамаˮ и „родно засновано насиљеˮ често користе као синоними. У неким терминима, израз „против женаˮ односи се на жртве. Други концепти, попут „насиље мушкараца према/над женамаˮ / “мушко насиље према/над женама” односе се на починиоце и жртве како би се избегла родна неутралност.