Description

krænkelse af menneskerettigheder og en form for diskrimination mod kvinder, herunder alle former for kønsbaseret vold, der resulterer i eller sandsynligvis vil resultere i fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk skade eller lidelser for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang, eller vilkårlig frihedsberøvelse, uanset om det foregår offentligt eller i privatlivet

Additional notes and information

Typer og manifestationer af vold mod kvinder er formet af sociale og kulturelle normer såvel som af dynamikken i ethvert socialt, økonomisk og politisk system. Faktorer som kvinders race eller etniske oprindelse, kaste, klasse, migrant eller flygtningestatus, alder, religion, seksuel orientering, civilstand, handicap eller hiv-status vil påvirke de former for vold, de lider under, og hvordan de oplever det. Generelt understreger definitionerne og beskrivelserne af vold mod kvinder, at denne form for vold er kønsrelateret. Derfor bruges termerne "vold mod kvinder" og "kønsbaseret vold" ofte som synonymer. I nogle termer bruges udtrykket "mod kvinder" til at skabe ofrene. Andre termer, såsom "mænds vold mod kvinder", inddrager både gerningsmændene og ofrene for at undgå kønsneutralitet.