Description

vidiki kulturnega in družbenega življenja, ki se potrjujejo med drugim v religiji, ideologiji, jeziku, umetnosti, pravu in znanosti in ki se lahko uporabijo za upravičevanje ali legitimizacijo neposrednega ali strukturnega nasilja, tako da se zdi in celo čuti, da je neposredno in strukturno nasilje nekaj dobrega ali vsaj ne nekaj slabega