Description

Kulttuurin ja sosiaalisen elämän ulottuvuudet, ilmiöt, esimerkiksi uskonto, ideologia, kieli, taide, oikeus ja tiede, joita voidaan käyttää perustelemaan tai oikeuttamaan suora tai rakenteellinen väkivalta, jolloin suora tai rakenteellinen väkivalta saadaan näyttämään ja jopa tuntumaan oikealta tai ei ainakaan väärältä