Description

aspekty kultury a společenského života (představované mimo jiné náboženstvím, ideologií, jazykem, uměním, právem a vědou), které mohou být použity, aby ospravedlnily nebo legitimizovaly přímé nebo strukturální násilí tak, aby vypadalo nebo dokonce bylo pociťováno jako správné — nebo přinejmenším ne špatné