Description

kultūras un sociālās dzīves aspekti, piemēram, reliģija, ideoloģija, valoda, māksla, tiesības un zinātne, ko var izmantot, lai pamatotu vai leģitimizētu tiešu vai strukturālu vardarbību, radot iespaidu un pārliecību, ka tieša vai strukturāla vardarbība ir pareiza vai vismaz nav slikta