Description

aspekter inom kulturellt och socialt liv, exemplifierat av bland annat religion, ideologi, språk, konst, lagstiftning och vetenskap, som kan användas för att försvara eller legitimera direkt eller strukturellt våld och att få direkt och strukturellt våld att verka och även kännas rätt eller åtminstone inte fel