Description

aspetti tal-kultura u l-ħajja soċjali – murija inter alia mir-reliġjon, mill-ideoloġija, mil-lingwa, mill-arti, mil-liġi u mix-xjenza – li jistgħu jintużaw biex tiġi leġittimizzata l-vjolenza diretta jew strutturali, biex il-vjolenza diretta jew strutturali tiġi tidher, anki tinħass, tajba – jew tal-inqas mhux ħażina