Description

Култура насиља се односи на елементе културе или друштвеног живота, оличене кроз религију, идеологију, језик, културу, закон и науку, која се користи да оправда или легитимизује директно или структурално насиље, како би директно или структурално насиље изгледало исправно, или бар не погрешно.