Description

nasilno dejanje, ki je nesorazmerno, čeprav ne izključno, izvedeno nad dekleti in ženskami, ker družinski člani menijo, da bo neko domnevno, zaznano ali dejansko obnašanje osramotilo družino ali skupnost

Additional notes and information

Vedenje, proti kateremu je tak zločin uperjen, vključuje spolne odnose pred poroko, zavrnitev privolitve k dogovorjeni poroki, poroko brez dovoljenja staršev, prešuštvo, vlogo za razvezo, oblačenje na način, ki v skupnosti velja za nesprejemljiv, delo zunaj doma ali na splošno neprilagajanje stereotipnim vlogam spola. Zločini v imenu tako imenovane časti so proti dekletom in ženskam lahko storjeni tudi zato, ker so bile žrtve spolnega nasilja, npr. posilstva. Ta kategorija zločinov vključuje umor (uboj v imenu tako imenovane časti), storilci pa so pogosto zakonski partner, sorodnica ali sorodnik ali član žrtvine skupnosti. Namesto da bi zločini, storjeni v imenu tako imenovane časti, veljali za kazniva dejanja proti ženskam, jih skupnost pogosto odobrava kot sredstvo, s katerim po domnevnih prekrških ohrani in/ali obnovi celovitost tradicije, običajev, kulturnih ali verskih norm skupnosti.