Description

acte de violență îndreptate în mod disproporționat, dar nu exclusiv, împotriva fetelor și femeilor, pe motiv că membrii familiei consideră că anumite comportamente, suspectate, percepute sau reale, dezonorează familia sau comunitatea.

Additional notes and information

Asemenea comportamente includ raporturile sexuale înainte de căsătorie, neacceptarea unei căsătorii aranjate, căsătoria fără încuviințarea părinților, adulterul, încercarea de divorț, un mod de a se îmbrăca considerat inacceptabil, munca în afara casei sau neconformarea în general cu stereotipurile de gen. Crimele din motive de așa-zisă onoare pot fi comise împotriva fetelor și femeilor și atunci când acestea au fost victime ale violenței sexuale, de exemplu ale violului. Acestă categorie de infracțiuni include și omuciderea (asasinatul din motive de așa-zisă onoare), care este comisă în general de soț/soție, o rudă de sex feminin sau masculin sau de un membru al comunității victimei. În loc să fie considerate acte criminale împotriva femeilor, crimele comise din motive de așa-zisă onoare sunt deseori aprobate de comunitate ca mijloc de a-și păstra și/sau a-și restabili integritatea normelor culturale, tradiționale, cutumiare sau religioase ca urmare a unei presupuse transgresiuni.