Description

Vägivallategu, mis on enamasti, kuid mitte alati, suunatud naiste ja tütarlaste vastu, sest nende teataval viisil käitumine, mida kas kahtlustatakse, tajutakse või mis on tegelikult toimunud, teeb pereliikmete arvates perele või kogukonnale häbi

Additional notes and information

Selline käitumine hõlmab seksuaalsuhteid enne abiellumist, kokkulepitud abielust keeldumist, vanemate loata abiellumist, abielurikkumist, lahutuse taotlemist, riietumist viisil, mida kogukonnas peetakse sobimatuks, kodust väljaspool töötamist või stereotüüpsete soonormide eiramist. Nn aukuritegusid võidakse naiste ja tütarlaste vastu sooritada ka seetõttu, et nad on langenud seksuaalvägivalla, nt vägistamise ohvriks. See kuriteokategooria hõlmab mõrvu (tapmine nn au pärast) ja sageli sooritab teo abikaasa, nais- või meessoost sugulane või ohvri kogukonna liige. Nn aukuritegusid ei käsitata naistevastaste kuritegudena, sest kogukond lubab neid, et säilitada ja/või taastada oma kultuurilisi, traditsioonilisi, tavapõhiseid või religioosseid norme pärast väidetavat üleastumist.