Description

aránytalan mértékben, bár nem kizárólagosan lányok és nők ellen elkövetett erőszakos cselekmény, amelynek oka, hogy családtagok véleménye szerint valamely állítólagos, érzékelt vagy tényleges magatartás sérti a család vagy a közösség becsületét

Additional notes and information

Ilyen magatartás lehet a házasság előtti szexuális kapcsolat, az elrendezett házasságba való beleegyezés elutasítása, a szülői jóváhagyás nélküli házasságkötés, a házasságtörés, a válás kezdeményezése, a közösség számára elfogadhatatlannak minősülő öltözködés, a házon kívüli munkavégzés, illetve általában véve a sztereotip nemi szerepeknek való meg nem felelés. Az úgynevezett becsület nevében amiatt is követhetnek el bűncselekményeket lányokkal és nőkkel szemben, hogy szexuális erőszak, például szexuális kényszerítés áldozatává váltak. A bűncselekmények e kategóriájába beletartozik a gyilkosság (az úgynevezett becsület nevében elkövetett gyilkosság), az elkövető pedig gyakran házastárs, nő vagy férfi hozzátartozó, vagy az áldozat közösségének egy tagja. Az úgynevezett becsület nevében elkövetett gyilkosságokat a közösség nem a nőkkel szembeni bűncselekményeknek tekinti, hanem gyakran olyan eszközként ismeri el, amellyel az állítólagos kihágásokat követően megőrizhető és/vagy helyreállítható az adott közösség kulturális, hagyományos, szokásos vagy vallási normáinak sérthetetlensége.