Description

våldshandlingar som ofta, men inte enbart, begås mot flickor och kvinnor på grund av att familjemedlemmar anser att ett visst misstänkt, uppfattat eller faktiskt beteende kommer att vanhedra familjen eller gemenskapen

Additional notes and information

Sådant beteende inbegriper att inleda sexuella förbindelser före äktenskap, vägran att samtycka till ett arrangerat äktenskap, ingående av äktenskap utan föräldrars samtycke, att ha utomäktenskapliga förbindelser, ansökande om skilsmässa, att klä sig på ett sätt som anses oacceptabelt inom gemenskapen, att arbeta utanför hemmet eller allmän underlåtenhet att anpassa sig efter stereotypiska könsroller. Så kallade hedersbrott kan även begås mot flickor och kvinnor på grund av att de utsatts för sexuellt våld, såsom våldtäkt. Denna brottskategori inbegriper mord (att döda på grund av så kallad heder) och begås ofta av en make, en kvinnlig eller manlig släkting eller en person i offrets gemenskap. Snarare än att betraktas som en brottslig handling mot kvinnor får brott som begås på grundval av så kallad heder ofta stöd av gemenskapen som ett sätt att bevara och/eller återställa integriteten hos dess kulturella, traditionella, sedvanliga eller religiösa normer till följd av påstådda överträdelser.