Description

čin nasilja neproporcionalno, iako ne isključivo, počinjen nad djevojčicama i ženama jer članovi obitelji smatraju da će određeno pretpostavljeno, primijećeno ili stvarno ponašanje osramotiti obitelj ili zajednicu

Additional notes and information

Takve vrste ponašanja uključuju stupanje u seksualne veze prije braka, odbijanje pristanka na dogovoreni brak, stupanje u brak bez roditeljskog pristanka, preljub, traženje razvoda, oblačenje na način koji zajednica smatra neprihvatljivim, rad izvan kuće ili općenito neprihvaćanje stereotipa o rodnim ulogama. Zločini počinjeni u ime takozvane časti mogu biti počinjeni i nad djevojčicama i nad ženama koje su bile žrtve seksualnog nasilja, kao što je silovanje. Ova kategorija zločina uključuje ubojstvo (u ime takozvane časti), a često ga počini supružnik, rođakinja, rođak ili član zajednice kojoj žrtva pripada. Umjesto da ih se smatra zločinima nad ženama, zločine počinjene u ime takozvane časti zajednica često sankcionira kako bi se očuvao ili ponovno uspostavio integritet tradicionalnih, običajnih ili vjerskih normi nakon njihovih navodnih povreda.