Description

Pääasiassa, vaikka ei yksinomaan, tyttöihin ja naisiin kohdistuvia väkivallantekoja, jotka perustuvat suvun ja perheenjäsenten käsityksiin siitä, että tietty epäilty tai todettu käytös aiheuttaa häpeää perheelle tai yhteisölle

Additional notes and information

Tällaista käytöstä on muun muassa sukupuolisuhteessa oleminen ennen avioliittoa, kieltäytyminen järjestetystä avioliitosta, avioliiton solmiminen ilman vanhempien suostumusta, aviorikoksen tekeminen, avioeron hakeminen, pukeutuminen yhteisön mielestä epäasiallisella tavalla, työskentely kodin ulkopuolella tai yleisesti se, ettei mahdu stereotyyppisiin sukupuolirooleihin. Niin sanotun kunnian nimissä voidaan tehdä myös rikoksia tyttöjä ja naisia vastaan, koska he ovat olleet seksuaalisen väkivallan, kuten raiskauksen uhreja. Tämä rikosluokka sisältää murhan (tappamisen niin sanotun kunnian nimissä), ja sen tekee usein puoliso, nais- tai miespuolinen sukulainen tai uhrin yhteisön jäsen. Niin sanottuun kunniaan liittyviä rikoksia ei yhteisössä usein katsota naisiin kohdistuviksi rikoksiksi, vaan keinoksi säilyttää ja/tai palauttaa sen kulttuuristen, perinteisten, tapoihin perustuvien tai uskonnollisten normien eheys väitettyjen rikkomusten jälkeen.