Description

akt przemocy, nieproporcjonalnie, choć niewyłącznie, popełniany w stosunku do dziewcząt i kobiet, ponieważ członkowie rodziny uważają że pewne podejrzewane, domniemane lub faktyczne zachowanie przyniesie hańbę rodzinie lub społeczności

Additional notes and information

Do zachowań tych należy wchodzenie w relacje seksualne przed ślubem, odmowa zgody na małżeństwo aranżowane, zawarcie małżeństwa bez zgody rodziców, popełnienie cudzołóstwa, żądanie rozwodu, ubieranie się w sposób postrzegany jako nieakceptowalny przez społeczność, praca poza domem oraz ogólne niedopasowywanie się do stereotypowych ról płciowych. Przestępstwa popełnione w imię honoru mogą być popełniane także w stosunku do dziewcząt i kobiet, które zostały ofiarami przemocy seksualnej, takiej jak gwałt. Do tej kategorii zbrodni należy morderstwo (zabójstwo w imię honoru), często popełniane przez małżonka, krewnych płci żeńskiej lub męskiej lub członków społeczności ofiary. Zamiast być postrzeganymi jako czyny przestępcze wobec kobiet, przestępstwa popełniane w imię honoru często są sankcjonowane przez społeczność jako środek zachowania lub przywrócenia integralności norm kulturowych, tradycyjnych, zwyczajowych lub religijnych wynikających z domniemanych wykroczeń.