Description

vardarbības akts, ko lielākoties (bet ne tikai) vērš pret meitenēm un sievietēm, jo ģimenes locekļi uzskata, ka konkrēta iespējama, iedomāta vai faktiska uzvedība cels neslavu ģimenei vai kopienai