Description

nők és lányok életének állami és magánszereplők által elkövetett vagy eltűrt, nemi alapú kioltása Nőgyilkosság. Nőgyilkosság, melynek áldozatai nők és lányok a biológiai nemük alapján, melyet a magán és társadalmi szereplők tolerálnak. Formái a családon belüli erőszak, kínzás, gyilkosság, becsületgyilkosság, veszélyes testi beavatkozást követő halál, valamint fegyveres konfliktusok esetén a nők és a lányok célzott megölése a bandák, szervezett bűnözés, kábítószerkereskedők, nőkereskeskedelem működése miatt.

Additional notes and information

Ide tartozik többek között egy nő partnerkapcsolati erőszak következtében történő megölése, nők kínázása és nőgyűlölet vezérelte megölése, nőknek és lányoknak az úgynevezett becsület nevében történő megölése és más, káros gyakorlatokhoz kapcsolódó gyilkosságok, nők és lányok fegyveres konfliktusok keretében történő célzott megölése, valamint a bandákhoz, a szervezett bűnözéshez, a kábítószer-kereskedőkhöz, illetve a nő- és leánykereskedelemhez kapcsolódóan nők ellen elkövetett gyilkosságok. A nők ellen elkövetett gyilkosság fogalmát (femicidio) különösen Latin-Amerikában alkalmazták hasznos eszközként, válaszul a nők és lányok ellen elkövetett, rendkívül erőszakos gyilkosságok ijesztő növekedésére. Ezzel párhuzamosan bevezették a feminicidio kifejezése a büntetlenség és az intézményi erőszak tényezőjének megragadására, amelyek abból adódnak, hogy hiányzik az elszámoltathatóság, és az állam nem reagál megfelelően a gyilkosságok bekövetkezte után. Ez a fogalom akkor használatos, ha az állam elszámoltathatóságáról van szó.