Description

Zabíjanie žien a dievčat z dôvodu ich pohlavia a rodu, ktoré môže mať okrem iného formu: (1) vraždy žien v dôsledku násilia v partnerských vzťahoch; (2) mučenia a misogynného zabíjania žien; (3) zabíjania žien a dievčat v mene „cti“; (5) cieleného zabíjania žien a dievčat v súvislosti s ozbrojenými konfliktmi; 5. zabíjania žien v súvislosti s venom; 6. zabíjania žien a dievčat kvôli ich sexuálnej orientácii a rodovej identite; (7) zabíjania žien a dievčat z komunít pôvodných obyvateľov z dôvodu ich pohlavia; (8) zabíjania novorodencov ženského pohlavia; (9) úmrtí súvisiacich s mrzačením pohlavných orgánov; 10. obvinení z čarodejníctva; a (11) ďalších femicíd spojených so zločineckými skupinami, organizovaným zločinom, predajom drog, obchodovaním s ľuďmi a šírením ručných zbraní. Štatistická definícia: Zabitie ženy intímnym partnerom a smrť ženy v dôsledku ženy poškodzujúcich praktík. Intímnym partnerom sa rozumie bývalý alebo súčasný manžel alebo partner, bez ohľadu na to, či páchateľ zdieľa alebo v minulosti zdieľal s obeťou spoločné bydlisko.

Additional notes and information

Tento pojem okrem iného zahŕňa vraždu ženy ako dôsledok domáceho násilia, mučenie a mizogýnne zabíjanie žien, zabíjanie žien a dievčat v mene tzv. cti a ďalšie formy zabíjania súvisiace so škodlivými zvykmi, cielené zabíjanie žien a dievčat v rámci ozbrojeného konfliktu a prípady femicídy v súvislosti s gangmi, organizovaným zločinom, obchodníkmi s drogami a obchodovaním so ženami a dievčatami. Pojem „femicída“ (femicidio) bol v Latinskej Amerike obzvlášť považovaný za užitočný nástroj v reakcii na alarmujúcu eskaláciu veľmi násilných vrážd žien a dievčat. Súčasne bolo zavedené slovo feminicidio s cieľom zahrnúť prvok beztrestnosti a inštitucionálneho násilia v dôsledku nedostatočného vyvodenia zodpovednosti a primeranej reakcie zo strany štátu, keď došlo k takýmto zabitiam. Tento pojem sa používa vtedy, ak je ohrozené vyvodenie zodpovednosti zo strany štátu.