Description

Општа дефиниција:

 1. Убивање на жени и девојчиња поради нивниот род, кое може, меѓу другото, да се јави во форма на:
 2. убиство на жени како резултат на насилство од интимниот партнер
 3. измачување и мизогино колење на жени
 4. убивање на жени и девојчиња во име на „честа“
 5. таргетирано убивање на жени и девојчиња во контекст на вооружен конфликт
 6. убивање на жени поврзано со мираз
 7. убивање на жени и девојчиња поради нивната сексуална ориентација и родов идентитет
 8. убивање на домородни жени и девојчиња поради нивниот род
 9. женски инфантицид и родово заснован фетицид за избор на полот
 10. смрт поврзана со гениталното осакатување
 11. обвинување за вештерство
 12. и други фемициди поврзани со банди, организиран криминал, дилери на дрога, трговија со луѓе и ширење на мало оружје.

Статистичка дефиниција:

Убивање на жена од страна на интимен партнер и смрт на жена како резултат на практика што е штетна за жените. Интимниот партнер се сфаќа како поранешен или моментален сопружник или партнер, независно дали сторителот дели или некогаш делел живеалиште со жртвата.