Description

Splošna opredelitev: pobijanje žensk in deklet zaradi njihovega spola, ki ga povzročijo ali dopuščajo zasebni in javni akterji. Med drugimi vključuje umor ženske kot posledico partnerskega nasilja, mučenje in mizoginistično pobijanje žensk, ubijanje žensk in deklet v imenu tako imenovane časti in drugo ubijanje, povezano s škodljivimi praksami, ciljno usmerjeno pobijanje žensk in deklet v kontekstu oboroženega spopada ter primere umorov žensk, povezane s tolpami, organiziranim kriminalom, preprodajalci drog in trgovino z ženskami in dekleti. Statistična definicija: Umor ženske, ki ga povzroči intimni partner in smrt ženske kot posledica za ženske škodljive prakse. Pod intimni partner se razume nekdanji ali trenutni zakonec ali partner, ne glede na to, ali storilec deli oziroma je delil prebivališče z žrtvijo.

Additional notes and information

Izraz „femicid ali umori žensk“ (femicide, femicidio) je bil sprejet zlasti v Latinski Ameriki kot uporabno orodje v odziv na zaskrbljujoče stopnjevanje zelo nasilnih umorov žensk in deklet. Vzporedno je bila vpeljana beseda feminicidio, feminicid, zato da bi zajeli element nekaznovanosti in institucionalnega nasilja zaradi pomanjkanja odgovornosti in ustreznega odziva države na tako pobijanje. Ta izraz se uporablja, kadar gre za odgovornost države.