Description

Bendra apibrėžtis: Moterų ir mergaičių žudymas dėl jų lyties, kurį vykdo arba toleruoja tiek privatūs, tiek vieši subjektai. Jis, inter alia, apima moters nužudymą dėl intymaus partnerio smurto, kankinimą ir misogynistinį moterų žudymą, moterų ir mergaičių žudymą vardan taip vadinamos garbės ir kitus žudymus, susijusius su žalingomis praktikomis, tikslingą moterų ir mergaičių žudymą ginkluoto konflikto metu ir atvejais, susijusiais su gaujomis, organizuotu nusikalstamumu, narkotikų platinimu ir prekyba moterimis ir mergaitėmis. Statistinė apibrėžtis: Moters nužudymas dėl intymaus partnerio smurto ir moters mirtis dėl jai kenksmingų praktikų. Intymus partneris suprantamas kaip buvęs ar esamas sutuoktinis ar partneris, nepriklausomai nuo to, kaltininkas dalijasi, dalijosi ar ne ta pačia gyvenamąja vieta su auka.

Additional notes and information

Terminas „moterų žudymas“ (femicidio) buvo ypač vartojamas Lotynų Amerikoje kaip veiksmingas įrankis imantis priemonių dėl ypač išplitusio ir labai žiauraus moterų ir mergaičių žudymo. Tuo pačiu, žodis feminicidio buvo pradėtas vartoti siekiant atkreipti dėmesį į nebaudžiamumo ir institucinės prievartos požymius, kuriai kelio neužkerta valstybė, nes įvykdžius minėtus nužudymus nereikalauja atsakomybės ir deramo atsako. Šis terminas vartojamas tuo atveju, kai abejojama valstybės atskaitomybe.