Description

Generell definition: dödande av kvinnor och flickor på grund av deras kön, som begås eller tolereras av både privata och offentliga aktörer.

Det omfattar bland annat mord på en kvinna som en följd av våld från en nära partner, tortyr och misogynt mördande av kvinnor, dödande av kvinnor och flickor på grund av så kallad heder och annat dödande i samband med skadliga sedvänjor, dödande riktat mot kvinnor och flickor i samband med väpnade konflikter och fall av kvinnomord kopplade till gäng, organiserad brottlighet, droghandel och människohandel med kvinnor och flickor.

Statistisk definition:

Mord på en kvinna av en nära partner och en kvinnas död till följd av en sedvänja som är skadlig för kvinnor. Nära partner definieras som en före detta eller nuvarande make eller partner, oavsett om gärningsmannen delar eller har delat samma bostad med offret.

Additional notes and information

Termen ”femicide” (femicidio) fick särskilt genomslag i Latinamerika som ett användbart verktyg i kampen mot en alarmerande ökning av mycket våldsamma mord på kvinnor och flickor. Parallellt infördes ordet feminicidio för beskriva förekomsten av strafflöshet och institutionellt våld till följd av brist på ansvarsskyldighet och adekvata insatser från staten vid sådana mord. Termen används när en stats ansvarsskyldighet står på spel. på ansvarsskyldighet och adekvata insatser från staten vid sådana dödsfall. Termen används när en stats ansvarsskyldighet står på spel.