Description

Naisten ja tyttöjen tappaminen heidän sukupuolensa vuoksi; siihen syyllistyvät tai sitä suvaitsevat sekä yksityiset että julkiset toimijat

Additional notes and information

Se kattaa muun muassa naisen murhaamisen lähisuhdeväkivallan tuloksena, naisten kiduttamisen tai naisvihamielisen tappamisen niin sanotun kunnian vuoksi ja muut haitallisiin käytäntöihin liittyvät tappamiset, naisten ja tyttöjen kohdennetut tappamiset aseellisissa konflikteissa ja tapauksissa, joissa naisten murhaaminen liittyy jengeihin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, huumekauppaan ja naisten ja tyttöjen ihmiskauppaan. Termiä (femicidio) pidettiin erityisesti Latinalaisessa Amerikassa hyödyllisenä välineenä vastaamaan naisten ja tyttöjen väkivaltaisten murhien hälyttävään lisääntymiseen. Samanaikaisesti sana feminicidio otettiin käyttöön kuvaamaan naismurhiin liittyvää rankaisemattomuuden kulttuuria ja institutionaalista väkivaltaa, joka oli seuraus valtion puutteellisesta vastuunkannosta ja riittämättömistä toimista. Tätä termiä käytetään silloin, kun viitataan valtion vastuuseen. Tilastollinen määrittely Naisen tappaminen läheisen toimesta tai haitallisten perinteiden seurauksena. Läheinen ymmärretään entiseksi tai nykyiseksi aviopuolisoksi tai kumppaniksi, riippumatta siitä, asuuko rikoksentekijä tai onko hän asunut yhdessä uhrin kanssa.