Description

Generel definition: Drab af kvinder og piger på grund af deres køn, som kan antage form af blandt andet: (1) mord på kvinder som et resultat af partnervold (2) tortur og misogynistisk drab af kvinder (3) såkaldt ’æresrelaterede’ drab på kvinder og piger; (5) målrettet drab på kvinder og piger i forbindelse med væbnet konflikt; (5) medgiftrelateret drab af kvinder; (6) drab på kvinder og piger på grund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet; (7) drab på kvinder og piger blandt oprindelige befolkninger på grund af deres køn; (8) drab af pige-spædbørn og kønsbaseret fosterselektion (9) død som følge af omskæring af piger; (10) beskyldninger om hekseri; og (11) andre kvindemord relateret til bandekriminalitet, organiseret kriminalitet, narkotikahandel, menneskehandel og spredning af håndvåben. Statistisk definition: Drab af en kvinde begået af en intim partner og en kvindes død som et resultat af en praksis, der er skadelig for kvinder. Intim partner forstås som en tidligere eller nuværende ægtefælle eller partner, uanset om gerningsmanden deler eller har delt den samme bopæl med offeret.

Additional notes and information

Kvindedrab defineres i FN's Wien Erklæring om Kvindedrab, (2012)