Description

Убийства на жени и момичета, заради техния пол, извършвани или толерирани както от лица, така и от публични участници.

Additional notes and information

Обхваща, наред с другото, убийствата на жени в резултат на насилие от интимни партньори, измъчването и мизогинистичното посичане на жени, така наречените убийства на честта на жени и момичета и други убийства, свързани с вредни практики, целенасочените убийства на жени и момичета в контекста на въоръжен конфликт, както и случаите на убийства на жени, свързани с банди, организирана престъпност, наркодилъри и трафик на жени и момичета. Терминът „убийство на жени“ (femicidio) е частично възприет в Латинска Америка в отговор на тревожното увеличаване на броя особено жестоките убийства на жени и момичета. Успоредно с това терминът “feminicidio” е въведен с цел да се обхване елемента на безнаказаност и институционално насилие, поради липса на отговорност и адекватен отговор от страна на държавата при случаите на такива убийства. Изразът се използва, когато става въпрос именно за отговорността на държавата.