Description

pikëpamje e përgjithësuar ose paramendim rreth grupeve që rezultojnë nga përshkrimi i atributeve, karakteristikave ose roleve bazuar në një ose më shumë faktorë