Description

il-ħsieb ġeneralizzat jew il-prekunċett dwar gruppi li jirriżultaw mis-sottoskrizzjoni ta’ attributi, ta’ karatteristiċi jew ta’ rwoli bbażati fuq raġuni waħda jew aktar