Description

генерализирано гледиште или предубедување за цели групи, што произлегува од припишувањето својства, карактеристики или улоги на една, или на повеќе основи