Description

apibendrinta nuomonė ar išankstinis nusistatymas prieš grupes dėl ypatybių, bruožų ar vaidmenų, kurie priskiriami remiantis vienu ar keliais pagrindais