Description

Генерализације или предрасуде о одређеним групама, које произилазе од приписаних атрибута, карактеристика или улога базираних на различитим основама.